Wycena nieruchomości

Hossa House współpracuje z rzeczoznawcą majątkowym, który wykonuje między innymi:

  • operaty szacunkowe dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, ustalenia ceny sprzedaży, ubezpieczeń, sprawozdań finansowych, obsługi kancelarii prawnych w zakresie szacowania nieruchomości
  • opinie oraz raporty z dziedziny nieruchomości
  • analizy rynku

Rzeczoznawca majątkowy Barbara Maj-Krzywińska ukończyła w roku 2001 podyplomowe studia Gospodarka Nieruchomościami.

Posiada uprawnienia nr 4075 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury w roku 2003.

Jest członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.